Vad innebär ett lån

Lån är för de flesta av oss termen som avser lån av pengar och själva innebörden av ett lån är det avtal som innebär att den ena parten kallad gäldenär, tar emot en summa pengar från borgenären och förbinder sig även att återbetala samma summa (med eller utan ränta). Parter som kan ingå i ett låneavtal är företag och banker, samt privatpersoner och kreditinstitut eller stater, kommuner och föreningar. Man talar i Sverige dock om kredit när man avser lån av pengar. När privatpersoner och företag lånar pengar av banker eller kreditinstitut sker betalningen av lånet successivt under lånets löptid, vilket kallas amorteringar. Detta kan ske på olika vis beroende på formen av lån, men de vanligaste formerna är rak amortering och annuitetslån. Man kan även få amorteringsfria lån, dessa är då kortare och i detta avseende betalas hela summan efter det att lånetiden löpt ut