Privatlån

För att beskriva privatlån kan sägas att det är ett lån utan säkerhet som är avsett för konsumtion. Dessa lån, det vill säga lån utan säkerhet, kallas traditionellt för blancolån även om många banker i dag istället väljer att i marknadsföring till sina kunder använda termen privatlån för att understryka lånets avsikt – konsumtion. När man betalar tillbaka på lånet görs detta vanligen genom delbetalningar, vilket alltså kallas amortering. Man måste ovanpå detta också betala ränta för att kunna låna pengarna samt olika avgifter som till exempel uppläggningsavgift och aviseringsavgift. Dessa avgifter, inklusive räntan, fungeringar som vanliga kostnader och inte som någon form av återbetalning på lånet. De täcker istället bankens kostnader för upplånandet och administration, samt också bankens vinst på avtalet.