Kreditupplysning

Innan ett lån beviljas måste både banker och kreditinstitut göra en kreditupplysning på låntagaren, vilket innebär att de undersöker den sökandes återbetalningsförmåga innan beviljan av lån går igenom. Man kan också göra en så kallad sammanslagen kreditupplysning där flera banker samlas under samma fråga för att kunna offerera ett låneförslag utan att andra banker inverkar. Man kan nekas att ta lån om man har en låg kreditvärdighet, eller krävas på högre säkerhet kontra betala en högre ränta. En typ av säkerhet kallas borgen, då går en person i borgen (borgensman) för låntagaren ifall låntagaren av någon orsak inte kan betala. Detta betyder att borgensmannen får samma skyldigheter som låntagaren. Om ett lån avser pengar kallas det skriftliga låneavtalaet för skuldebrev och behöver inte vara ett avtal i juridisk mening. Större företag och även staten använder sig av detta för att låna upp pengar genom att sälja någon form av skuldebrev, vilket kan vara exempelvis obligationer. Sådana lån sker på kreditmarknaden.