Billån

När man gör en stor investering, till exempel då man köper en bil är chansen stor att man behöver ta ett lån. Det finns särskilda lån för detta, då kallade billån, vilka i allmänhet är konstruerade som annuitetslån till skillnad mot vanliga banklån som bygger på rak amortering. Annuitetslån har fördelen att betalningen är densamma varje månad så länge räntan förblir oförändrad. För att lånet ska registreras i bilregistret tas ofta bilen som säkerhet för lånet i de fall där bilen säljs av en bilåterförsäljare. Detta kallas pantförskrivning eller kreditspärr. Det avtalas ofta om ett ägarförbehåll vilket gör att äganderätten kvarblir hos säljaren, och om bilen inte tas som säkerhet kallar man lånet för blancolån. Detta görs vanligen då en bil säljs av en privatperson. Räntan blir därmed också högre vid dessa typer av finansieringar eftersom ingen särskild säkerhet återfinns.